Vojtěch Jakl

Czeski skrzypek studiujący aktualnie w klasie Amandine Beyer w Bazylei. Jest absolwentem Konserwatorium w Pradze, gdzie studiował grę na skrzypcach współczesnych, by następnie przenieść się do Brna i poświęcić się już całkowicie grze na skrzypcach barokowych. Studia uzupełniał biorąc udział w licznych kursach mistrzowskich. Gra w najważniejszych czeskich zespołach barokowych, m.in. w Collegium 1704, Collegium Marianum, Ensemble Inégal, Musica Florea, Czech Ensemble Baroque. Jest współzałożycielem zespołu Czech B3 oraz Rýnský Trio. Gra również na instrumentach średniowiecznych (fidel, rebek) w zespołach La Morra oraz Pampinea.

Powrót do Wykonawców