Pernelle Marzorati

W 2009 rozpoczęła naukę gry na harfie w klasie Evelyne Cabaret w Konserwatorium w Le Mans, jednocześnie uczyła się historycznego wykonawstwa muzyki dawnej w klasie harfy Angélique Mauillon w Tours. Studia kontynuowała w Konserwatorium w Lyonie i zakończyła je w roku 2022. W 2020 roku wyjechała do Mediolanu, gdzie doskonaliła swoją grę pod okiem harfistki Mary Galassi. Studiowała także kompozycję. Występuje ze znanymi zespołami muzyki dawnej, jak Le Concert d’Astrée, La Nébuleuse, Ensemble Prêt de votre Oreille, Les Lunaisiens czy Les Kapsber’girls. Prowadzi klasę harfy historycznej w Konserwatorium w Besançon.

Powrót do Wykonawców