Juliette Wagner

Podczas studiów w Mozarteum Salzburg zainteresowała się grą na instrumentach historycznych oraz wykonawstwem muzyki dawnej. Swoje umiejętności doskonali w klasach fletu traverso Marion Treupel-Franck (Monachium), Marcello Gatti (Salzburg) i Kate Clark (Haga). Działa aktywnie na arenie międzynarodowej jako kameralistka i muzyk orkiestrowy. Jest laureatką Dutch International Traverso Competition 2024.

Powrót do Wykonawców