Joanna Boślak-Górniok

Jest jedną z najbardziej doświadczonych polskich klawesynistek. Studiowała w Katowicach i Strasburgu. Przez szesnaście lat była członkiem orkiestry Arte dei Suonatori. Od kilku lat pracuje nad rozwojem projektu orkiestrowego Kore, do współpracy w którym zaprosiła grupę zagranicznych i polskich muzyków, przede wszystkim młodszego pokolenia. Pracuje na Uniwersytecie Śląskim. Przed dwoma laty uzyskała tytuł doktora na podstawie rozprawy i płyty, które poświęcone są zagadnieniom wykonawczym muzyki Johanna Jacoba Frobergera. Jest opiekunem artystycznym orkiestry Green Kore.

Powrót do Wykonawców