FOWR

To consort fletów średniowiecznych założony i kierowany przez Corinę Marti. Muzycy dążą do odtworzenia i twórczego zastosowania dawnych technik wykonawczych charakteryzujących się stosowaniem licznych ornamentów, dyminucji i elementów retorycznych, by osiągnąć ekspresję właściwą muzyce wokalnej. Zespół wykorzystuje instrumentarium stworzone na podstawie jednego z obrazów katalońskiego malarza Per’a Serra.

Powrót do Wykonawców