Elena Andreyev

Studiowała grę na wiolonczeli oraz kameralistykę w Paryżu i Moskwie, a następnie pracowała pod kierunkiem Roberta Cohena. Ostatecznie poświęciła się grze na wiolonczeli barokowej, którą studiowała u Christophe’a Coina. Od roku 1991 jest stałą członkinią Les Arts Florissants. Pracowała także w orkiestrach prowadzonych przez Emmanuela Krivine’a oraz Johna Eliota Gardinera. W roku 2002, wspólnie z Alice Piérot i Fanny Paccoud, założyła trio AnPaPié, a w roku 2012 formację Ground Floor. Muzykę współczesną i improwizowaną wykonuje z zespołem S:I.C. W roku 2018 zakończyła projekt nagrania kompletu Suit wiolonczelowych J.S. Bacha, którego pierwszą część zrealizowała w Paradyżu.

Powrót do Wykonawców