Alicja Sierpińska

Skrzypaczka, absolwentka Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach w klasach skrzypiec oraz historycznych praktyk wykonawczych. Uczestniczyła w licznych, międzynarodowych programach edukacyjnych, podczas których doskonaliła swoje umiejętności w grze na skrzypcach barokowych, m.in.: European Union Baroque Orchestra, I Giovani della Montis Regalis, Génération Baroque. Współpracuje z takimi zespołami jak: Wrocławska Orkiestra Barokowa, Royal Baroque Ensemble, {oh!} Orkiestra Historyczna, a od sezonu 2018/2019 jest członkinią zespołu Capella Regia Polona, Polskiej Opery Królewskiej. Od 2015 roku jest regularnym członkiem międzynarodowej Orkiestry Kore.

Powrót do Wykonawców