Consort fletów prostych Brouillamini:

Guillaume Beaulieu

Aránzazu Nieto

Elise Ferrière

Virginie Botty

Florian Gazagne

Recorder in fugue 2.0.
Transkrypcje muzyki J.S.Bacha i A.Vivaldiego na consort fletów prostych

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)*
Koncert klawesynowy E-dur BWV 1053
(Allegro), Siciliano, Allegro

Chorał „Unter deinem Schirmen” z motetu „Jesu, meine Freude” BWV 227

Contrapunctus 3 & 4 Die Kunst der Fuge, BWV 1080

Antonio Vivaldi (1678 – 1741)
Koncert skrzypcowy a-moll RV 356
Allegro, Largo, Allegro

przerwa

Johann Sebastian Bach
Sinfonia z kantaty „Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen” BWV 146

Preludium chorałowe „Herzlich tut mich verlangen” BWV 727

Fuga g-moll BWV 542

Wariacje Goldbergowskie BWV 988
Aria, Wariacje: XII, XIII, XIX, XXX

Sinfonia z kantaty „Wir danken dir, Gott, wir danken dir” BWV 29

Sinfonia z kantaty „Ich steh mit einem Fuß im Grabe” BWV 156

Antonio Vivaldi
Koncert skrzypcowy G-dur RV 310
Allegro, Largo, Allegro

*Wszystkie transkrypcje zostały opracowane przez Consort Brouillamini.

 
Program przygotowany specjalnie na festiwal „Muzyka w Raju 2022”.

Partnerzy

Partner główny

Współorganizator

Partner

Partner wykonawczy