Michał Gondko, lutnia sześciochórowa

Chelys hexachorda.
Muzyka na lutnię sześciochórową w latach 1500-1550 

Anonim (ok. 1525)
Praeludium

Pierre Attaingnant (1494–1552)
Dixhuit Basses Dances (1530):
Bassedanse „Sanserre”
Branle gay „C’est mon amy”
Branle gay
Galliarde
Haulberroys
Branle de Poictou

Julio Segni da Modena (1498–1561)
Ricercar

Antonio Rotta (ok. 1495–1549)
Pavana / Piva

Marco dall’Aquila (ok. 1480–po 1538)
„C’est à grand tort”

Julio Segni da Modena
Ricercar

Philip van Wilder? (ok. 1500–1553)
Dump

Arnolt Schlick (ok. 1460–po 1521)
All ding mit radt

Hans Newsidler (ok. 1508/9–1563)
Elslein liebstes Elslein mein
Tantz weyß „Ich stund an einem morgen”

Hans Judenkünig (około 1445/50–1526)
Der Hoffdantz

Francesco Canova da Milano (1497–1543)
Ricercar
Fantasia
Ricercar
Fantasia
Ricercar

Pierre Attaingnant
Dixhuit Basses Dances:
Balle
Pavane
Gailliarde

Anonim
Wolf Heckel, Lautten Buch (1556) / Pierre Phalèse, Des chansons… I (1547):
Ic seg adiu

Program przygotowany specjalnie na festiwal „Muzyka w Raju 2023”.

Partnerzy

Partner Główny

Współorganizator

Partner wykonawczy