Teodoro Baù, viola da gamba

Katarzyna Anna Olszewska, skrzypce

Orkiestra Kore