Orkiestra Kore:

Jesenka Balic Zunic
skrzypce

Agata Habera
skrzypce

Katarzyna Olszewska
skrzypce

Katarzyna Szewczyk-Pławecka
skrzypce

Szymon Stochniol
altówka

Anna Johannsen
wiolonczela

Anna Bator
kontrabas

Joanna Boślak-Górniok
klawesyn

Antonio Vivaldi (1678 – 1741)
Koncert skrzypcowy B-dur op.4 nr 1
Allegro, Largo e Cantabile, Allegro

Koncert skrzypcowy A-dur op.4 nr 5
Allegro, Largo, Allegro

Koncert skrzypcowy D-dur op.4 nr 11
Allegro, Largo, Allegro assai

Koncert skrzypcowy e-moll,op.4 nr 2
Allegro, Largo, Allegro

przerwa

Koncert skrzypcowy G-dur op.4 nr 3
Allegro, Largo, Allegro assai

Koncert skrzypcowy a-moll op.4 nr 4
Allegro, Grave e sempre piano, Allegro

Koncert skrzypcowy G-dur op.4 nr 12
Spiritoso e non Presto, Largo, Allegro

Koncert skrzypcowy g-moll op.4 nr 6
Allegro, Largo e Cantabile, Allegro

 
Warunkiem uczestnictwa w koncercie jest zapoznanie się z regulaminem oraz wypełnienie niniejszego oświadczenia o stanie zdrowia.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie koncertu.

Partnerzy

Współorganizator

Partner