Le Souvenir:

Roger Helou
organetto

Vincent Kibildis
harfa

Corina Marti
flety

Antonello da Caserta (1355? – 1402?)
Beaute parfaite

Jacopo da Bologna (udokumentowany 1340 – 1360)
Quando veggio rinnovelar i fiori

Pierre Fontaine (ok. 1380 – ok. 1450)
Par vous tenir

Niccolò da Perugia (ok. 1300 – ok. 1350?)
Nel meço già del mar la navicella

Nicolas Grenon (1375 – 1456)
Je ne requier

Paolo da Firenze (ok. 1355 – ok. 1436)
Lasso, greve è’l partir

Guillaume de Machaut (1300 – 1377)
Hélas, tant ay pitié

Egidius de Francia (? – XIV w.?)
Donna, se amor mi invita

Guillaume de Machaut
Puis qu’en oubli
Posando sopra un acqua

Solage (? – II poł. XIVw.?)
Corps femenin

Johannes Ciconia (1370 – 1412)
Lizadra donna

 
Warunkiem uczestnictwa w koncercie jest zapoznanie się z regulaminem oraz wypełnienie niniejszego oświadczenia o stanie zdrowia.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie koncertu.

Partnerzy

Współorganizator

Partner rejestracji koncertu

Partner wykonawczy rejestracji

Partner transmisji internetowej