Jesenka Balic Zunic
skrzypce

Sara Johnson Huidobro
klawesyn

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Sonata c-moll na skrzypce i klawesyn BWV 1017
Largo, Allegro, Adagio, Allegro

Sonata G-dur na skrzypce i klawesyn BWV 1019
Allegro, Allegro, Adagio, Allegro

Sonata f-moll na skrzypce i klawesyn BWV 1018
(Largo), Allegro, Adagio, Vivace

 
Warunkiem uczestnictwa w koncercie jest zapoznanie się z regulaminem oraz wypełnienie niniejszego oświadczenia o stanie zdrowia.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie koncertu.

Partnerzy

Współorganizator

Partner rejestracji koncertu

Partner wykonawczy rejestracji

Partner transmisji internetowej