Teodoro Baù
viola da gamba

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

Partita I h-moll BWV 1002
Allemanda, Double
Corrente, Double
Sarabanda, Double
Tempo di Borea, Double

Partita III E-dur BWV 1006
Preludio
Loure
Gavotte en Rondeaux
Menuet I, II
Bourée
Gigue

Partita II d-moll BWV 1004
Allemanda
Corrente
Sarabanda
Giga
Ciaccona

 
Warunkiem uczestnictwa w koncercie jest zapoznanie się z regulaminem oraz wypełnienie niniejszego oświadczenia o stanie zdrowia.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie koncertu.

Partnerzy

Współorganizator

Partner rejestracji koncertu

Partner wykonawczy rejestracji

Partner transmisji internetowej