Jesenka Balic Zunic
skrzypce

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Sonata g-moll nr 1 na skrzypce solo BWV 1001
Adagio

Giuseppe Tartini (1692 – 1770)
Grave C-dur ze zbioru “Sonate del volume autografo”

Johann Sebastian Bach
Sonata a-moll nr 2 na skrzypce solo BWV 1003
Grave, Allegro

Giuseppe Tartini
Sonata a-moll nr 7 ze zbioru “Sonate del volume autografo“
Adagio, Allegro, Allegro

Johann Sebastian Bach
Partita d-moll nr 2 na skrzypce solo BWV 1004
Allemande, Corrente, Sarabande, Giga

Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644 – 1704)
Passacaglia g-moll na skrzypce solo

 
Warunkiem uczestnictwa w koncercie jest zapoznanie się z regulaminem oraz wypełnienie niniejszego oświadczenia o stanie zdrowia.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie koncertu.

Partnerzy

Współorganizator

Partner rejestracji koncertu

Partner wykonawczy rejestracji

Partner transmisji internetowej