Jesenka Balic Zunic
skrzypce

Sara Johnson Huidobro
klawesyn

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

Sonata A-dur na skrzypce i klawesyn BWV 1015
Dolce, Allegro, Andante un poco, Presto

Sonata h-moll na skrzypce i klawesyn BWV 1014
Adagio, Allegro, Andante, Allegro

Sonata E-dur na skrzypce i klawesyn BWV 1016
Adagio, Allegro, Adagio ma non tanto, Allegro

 
Warunkiem uczestnictwa w koncercie jest zapoznanie się z regulaminem oraz wypełnienie niniejszego oświadczenia o stanie zdrowia.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie koncertu.

Partnerzy

Współorganizator

Partner rejestracji koncertu

Partner wykonawczy rejestracji

Partner transmisji internetowej