Sara Johnson Huidobro
klawesyn

Georg Böhm (1661 – 1733)
Preludium, Fuga & Postludium

Juan Cabanilles (1644 – 1712)
Pasacalles II

Antonio de Cabezón (1510 – 1566)
Diferencias sobre el canto “Quién te me enojó Isabel”

Heinrich Scheidemann (1595 – 1663)
Galliarda d-moll

Felix Maximo López (1742 – 1821)
Variaciones del Fandango español

Domenico Scarlatti (1685 – 1757)
Sonata A-dur K. 208
Adagio e cantabile

Sebastián Albero (1722 – 1756)
Sonata f-moll nr 22

Juan Cabanilles
Corrente Italiana

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562 – 1621)
Fantasia Chromatica

Antonio de Cabezón
Diferencias sobre el Canto del Caballero

Domenico Scarlatti
Sonata d-moll K 120
[Allegrissimo]

 
Warunkiem uczestnictwa w koncercie jest zapoznanie się z regulaminem oraz wypełnienie niniejszego oświadczenia o stanie zdrowia.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie koncertu.

Partnerzy

Współorganizator

Partner rejestracji koncertu

Partner wykonawczy rejestracji

Partner transmisji internetowej