godło

Festiwal „Muzyka w Raju” został dofinansowany ze środków budżetu państwa

Nazwa programu: Muzyka
Nazwa zadania: Międzynarodowy festiwal „Muzyka w Raju”, edycja 2021
Dofinansowanie: 120 540 zł
Całkowita wartość zadania: 351 948 zł