Davide Monti
skrzypce

Orkiestra Kore

Antonio Vivaldi (1678 – 1741)
Koncert d-moll na smyczki i basso continuo RV 127
Allegro, Largo, Allegro

Koncert skrzypcowy E-dur „La Primavera” RV 269
Allegro, Largo e pianissimo sempre, Allegro pastorale

Koncert skrzypcowy g-moll „L’Estate” RV 315
Allegro non molto, Adagio e piano – Presto e forte, Presto

Evaristo Felice Dall’Abaco (1675 – 1742)
Koncert C-dur na smyczki op.6 nr 10
Allegro, Largo, Allegro

Antonio Vivaldi
Koncert skrzypcowy F-dur „L’Autunno” RV 293
Allegro, Adagio molto, Allegro

Koncert skrzypcowy f-moll „L’Inverno” RV 297
Allegro non molto, Largo, Allegro

 
Warunkiem uczestnictwa w koncercie jest zapoznanie się z regulaminem oraz wypełnienie niniejszego oświadczenia o stanie zdrowia.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie koncertu.

Partnerzy

Współorganizator, Partner rejestracji dźwiękowej