Jesenka Balic Zunic
wiolonczela da spalla

Domenico Gabrielli (1659 – 1690)
Ricercar G-dur nr 6 na wiolonczelę solo

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Suita G-dur nr 1 na wiolonczelę solo BWV 1007
Prélude, Allemande, Courante, Sarabande, Menuetts I&II, Gigue

Domenico Gabrielli
Ricercar d-moll nr 7 na wiolonczelę solo

Johann Sebastian Bach
Suita d-moll nr 2 na wiolonczelę solo BWV 1008
Prélude, Allemande, Courante, Sarabande, Menuetts I&II, Gigue

Suita G-dur nr 1 na wiolonczelę solo BWV 1007
Sarabande

 

XV Festiwal Muzyka w Raju
Paradyż – Gościkowo
24 sierpnia 2017

Reżyseria i montaż: Cezary Zych
Realizacja dźwięku: Radio Zachód
Produkcja: Fundacja Muzyki Dawnej „Canor”