Myriam Rignol
viola da gamba

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Suity wiolonczelowe w transkrypcji na violę da gamba (Myriam Rignol)

Suita nr 1 G-dur, BWV 1007
Prélude, Allemande, Courante, Sarabande, Menuett I i II, Gigue

Suita nr 4 Es-dur, BWV 1010
Prélude, Allemande, Courante, Sarabande, Bourée I i II, Gigue

Suita nr 5 c-moll, BWV 1011
Prélude, Allemande, Courante, Sarabande, Gavotte I i II, Gigue

 

KUP BILET

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie koncertów

Partnerzy

Współorganizator

Partner zespołu Les Timbres

Partner zespołu Les Timbres