Fundacja Muzyki Dawnej „Canor” pragnie poinformować, że w czasie koncertów festiwalu prowadzone będą transmisje emitowane w Internecie oraz na antenach radiowych.  W czasie koncertów wykonywane będą także nagrania wideo i fotografie, które mogą zostać opublikowane na stronach internetowych administrowanych przez Fundację, na portalach społecznościowych Fundacji oraz w publikacjach promujących wydarzenia kulturalne organizowane przez Fundację (np. książka programowa). Ewentualne wykorzystanie i rozpowszechnienie Państwa wizerunku w zakresie, o którym mowa, w pełni respektuje obowiązujące przepisy prawa.